Zapraszamy do udziału w psychoterapii grupowej NEST!

Ta grupa może być dla Ciebie dobrym doświadczeniem, jeżeli:

 • Przeżywasz złość, lęk, wstyd lub poczucie winy, które trudno Ci znieść,
 • Doświadczyłeś/doświadczyłaś zaniedbania, wykorzystania, byłeś/byłaś świadkiem, ofiarą lub sprawcą przemocy,
 • Doświadczyłaś/doświadczyłeś znaczących strat osobistych, takich jak śmierć bliskiej osoby, straty związane z ciążą (poronienie, martwy płód, aborcja, śmierć okołoporodowa, urodzenie dziecka niepełnosprawnego),
 • Doświadczasz silnych konfliktów w relacjach, co może mieć powtarzalny przebieg, np. częste manipulowanie lub uleganie manipulacji, uwodzenie lub bycie uwodzoną /uwodzonym, stosowanie przemocy słownej lub fizycznej, wiązanie się z osobami uzależnionymi lub stosującymi przemoc, życie fantazjami bardziej niż rzeczywistością w relacji z drugą osobą,
 • Masz trudności w zbudowaniu lub utrzymywaniu bliskich relacji,
 • Miewasz myśli lub zachowania agresywne lub destrukcyjne wobec samej/samego siebie,
 • Masz poczucie nieracjonalnego działania w zakresie zaspokajania swoich potrzeb (np. spędzasz zbyt wiele czasu przy telewizorze lub komputerze, objadasz się, nierozsądnie wydajesz pieniądze),
 • Straciłeś/straciłaś poczucie tego kim jesteś.
Psychoterapia ta prowadzona jest w oparciu o program terapeutyczny NEST (New Experience for Survivors of Trauma - Nowe Doświadczenie dla Osób Dotkniętych Traumą), skierowany do osób z doświadczeniem różnorakich traum (np. przemocy seksualnej, słownej, fizycznej; zaniedbania emocjonalnego, intelektualnego, fizycznego; strat ciąży - np. aborcji, poronienia).

Celem grupy terapeutycznej jest:

 • pomoc w przezwyciężeniu psychologicznych i interpersonalnych konfliktów, powstałych na skutek przebytych urazowych doświadczeń,
 • stworzenie warunków, w których osoby dotknięte traumą mogłyby nabywać i rozwijać bardziej przystosowawcze sposoby radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia, takie jak asertywność, skuteczne zwracanie się o pomoc, czy w sytuacjach koniecznych - ucieczka,
 • pomoc w zrozumieniu przyczyn wydarzeń z przeszłości i ich powiązań z trudnościami obecnie doświadczanymi,
 • rozpoznanie, wyrażanie i radzenie sobie z uczuciami bólu, strachu, zagubienia, wstydu, winy i złości,
 • zapoczątkowanie naturalnych procesów psychologicznych takich jak żałoba, żal po stracie i przebaczenie krzywd,
 • uczenie się brania odpowiedzialności za swoje decyzje,
 • uczenie się realistycznego postrzegania własnych możliwości i ograniczeń,
 • wspieranie w tworzeniu autentycznych relacji z innymi ludźmi.

Grupa prowadzona przez Andrzeja Miziołka i Mirosławę Prajsner.

Pierwsza sesja planowana jest w środę 11 października 2017 r. w godzinach 19.00- 21.30.
Przewidzianych jest około 40 sesji.
Przewidywana data zakończenia: 4 lipca 2018 roku.

Zapraszam na indywidualne spotkanie konsultacyjne.
Więcej informacji o programie NEST znajduje się na stronie http://www.nest-terapia.eu

Po zakończeniu regularnych spotkań grupy przewidziane są dodatkowe sesje, tzw. katamnestyczne: 3 miesiące, 6 miesięcy i 12 miesięcy od daty ostatniego z regularnych spotkań.

Liczba uczestników: od 6 do 8.

KONTAKT:

Andrzej Miziołek
e-mail: andrzej.miziolek@gmail.com
tel. 604 264 338

Grupa superwizyjna

Zapraszamy do udziału w grupie superwizyjnej prowadzonej w ujęciu psychodynamicznym i systemowym.
Superwizje będą odbywać się w małych grupach, z częstotliwością raz w miesiącu.
Prawdopodobne terminy to piątki w godz. 11-14 i/lub soboty w godz. 15-18 (terminy oraz czas trwania superwizji mogą ulec modyfikacji w zależności od możliwości i potrzeb uczestników)
Przewidywany termin rozpoczęcia: październik 2017

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z prowadzącymi:

 • Dorota Barcik-Tomasiak, tel: 505-101-174
 • Marta Pyrgies-Łukowska, tel: 601-890-404
 • Tatiana Wróblewska, tel: 603-777-233

Superwizja

Marta Pyrgies-Łukowska i Tatiana Wróblewska aplikantki superwizji Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, zapraszają na superwizję. Prowadzona superwizja objęta jest opieką merytoryczną.

Andrzej Miziołek, aplikant superwizji Stowarzyszenia NEST (www.nest-terapia.eu) zaprasza na superwizję. Prowadzona superwizja objęta jest opieką merytoryczną.

Grupa terapeutyczna dla młodych dorosłych

W Ośrodku Psychoterapii Aleje trwają konsultacje dla osób zainteresowanych udziałem w grupie terapeutycznej dla młodych dorosłych. Grupę poprowadzi dwoje psychoterapeutów: Marta Zaleska z zespołu Ośrodka Aleje i Maciej Zbyszewski, współpracownik zespołu.

Nasza propozycja terapii grupowej:

Początek dorosłości jest czasem szczególnym w życiu każdej osoby ze względu na pojawianie się wielu zmian oraz podejmowanie nowych zadań i ról społecznych. Ten okres wiąże się m.in. z separacją od rodziny pochodzenia, wchodzeniem w poważniejsze związki partnerskie, budowaniem własnej rodziny, a jednocześnie koniecznością sprostania nowym zadaniom, jak studia czy pierwsze doświadczenia zawodowe. Może się to przyczyniać do przeżywania nadmiernego stresu, niepewności w nowych rolach życiowych czy powstawania różnych trudności emocjonalnych. Biorąc pod uwagę szczególne potrzeby młodych dorosłych, stworzyliśmy ofertę terapii grupowej dla tej grupy wiekowej.

Adresujemy ją do osób w wieku 20–30 lat, które:

 • mają trudności w radzeniu sobie z nowymi zadaniami
 • doświadczają problemów w relacjach z innymi (np. trudności w nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji, nieśmiałość, brak wiary w trwałość relacji)
 • odczuwają brak satysfakcji, niezadowolenie ze swojego życia chcą lepiej rozumieć siebie i dowiedzieć się, w jaki sposób postrzegają ich inni
 • często odczuwają przygnębienie, lęk, niepokój, nieprzewidywalne zmiany nastrojów
 • cierpią na dolegliwości bólowe o niejasnym źródle
 • chcą być bardziej pewne siebie, wzmocnić swoje poczucie wartości
 • chcą coś zmienić w sobie, w swoim życiu
Grupa jest adresowana do osób, które ukończyły edukację w szkole średniej.

Formy pracy:

Grupa będzie prowadzona w podejściu psychodynamicznym interakcyjnym. Przedmiotem pracy będą trudności i problemy zgłaszane przez poszczególnych uczestników. Sesje grupowe polegają na wspólnym omawianiu tych trudności i próbie ich lepszego zrozumienia. Zadaniem osób prowadzących jest stwarzanie okazji do bezpośredniego, otwartego omawiania relacji uczestników z innymi osobami, także relacji z pozostałymi uczestnikami grupy.

Informacje organizacyjne:

Sesje grupowe będą się odbywać od października 2017, w czwartki w godzinach 20:15-21:45

Koszt jednej sesji psychoterapii grupowej, trwającej 1,5 godziny, wynosi 90 złotych. Grupę poprowadzą Marta Zaleska (psycholog, certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego) oraz Maciej Zbyszewski (psycholog, psychoterapeuta). Grupa będzie długoterminowa, pólotwarta- w trakcie jej trwania mogą dołączyć kolejne osoby. Liczba uczestników grupy to 6–9 osób. Minimalny czas uczestnictwa to rok, a często 2 lata.

Kwalifikacja do grupy odbędzie się w drodze indywidualnych konsultacji z osobami prowadzącymi grupę (wymagane są co najmniej 2 konsultacje, koszt jednej konsultacji 130 zł). Rekrutacja do grupy będzie się odbywać do momentu zebrania się odpowiedniej liczby uczestników.

Serdecznie zapraszamy.

Zapisy Marta Zaleska, tel: 608450199 Maciej Zbyszewski, tel: 501070818
Maciej Zbyszewski

specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta, współpracownik zespołu Aleje

 • ukończyłem studia wyższe magisterskie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • ukończyłem specjalizację z psychologii klinicznej
 • odbyłem czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne w Instytucie Analizy Grupowej Rasztów, gdzie prowadziłem długoterminową grupę psychoanalityczną
 • Jestem doktorantem w Instytucie Psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • obecnie pracuję w Wojskowym Instytucie Medycznym w Klinice Psychiatrii i Stresu Bojowego w Warszawie, gdzie prowadzę diagnostykę psychologiczną, psychoterapię indywidualną i grupową oraz badania naukowe
 • pracuję również w Ośrodku Psychoterapii Cieszyńska oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego przy Szpitalu Bielańskim, gdzie prowadzę psychoterapię psychoanalityczną pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi, lękowymi, depresyjnymi, PTSD oraz z zaburzeniami osobowości
W ośrodku Aleje wraz z Martą Zaleską prowadzę nabór do grupy terapeutycznej dla Młodych Dorosłych

Kontakt: tel: 501070818
Psychoterapia grupowa NEST

Jeżeli:

 • Przeżywasz złość, lęk, wstyd lub poczucie winy, które trudno Ci znieść,
 • Masz w swoim życiorysie trudne wydarzenia, takie jak zaniedbanie, wykorzystanie, bycie świadkiem lub ofiarą przemocy,
 • Doświadczyłaś/doświadczyłeś znaczących strat osobistych, takich jak śmierć bliskiej osoby, straty związane z ciążą (poronienie, martwy płód, aborcja, śmierć okołoporodowa, urodzenie dziecka niepełnosprawnego),
 • Doświadczasz silnych konfliktów w relacjach, co może mieć powtarzalny przebieg, np. częste manipulowanie lub uleganie manipulacji, uwodzenie lub bycie uwodzoną /uwodzonym, stosowanie przemocy słownej lub fizycznej, wiązanie się z osobami uzależnionymi lub stosującymi przemoc, wiązanie się z iluzją czy wyobrażeniem na temat drugiej osoby i przeżywanie rozczarowania nią,
 • Masz trudności w zbudowaniu lub utrzymywaniu bliskich relacji,
 • Miewasz myśli lub zachowania agresywne lub destrukcyjne wobec samej/samego siebie
 • lub masz poczucie nieracjonalnego działania w zakresie zaspokajania swoich potrzeb (np. spędzasz zbyt wiele czasu przy telewizorze lub komputerze, objadasz się, nierozsądnie wydajesz pieniądze)...

...zapraszamy Cię do udziału w psychoterapii grupowej, prowadzonej przez psychologów mgr Andrzeja Miziołka. Terapia ta prowadzona jest w oparciu o międzynarodowy program NEST (New Experience for Survivors of Trauma - Nowe doświadczenie dla osób dotkniętych traumą).

Celem grupy terapeutycznej jest:

 • pomoc w przezwyciężeniu psychologicznych i interpersonalnych konfliktów, powstałych na skutek przebytych urazowych doświadczeń
 • stworzenie warunków, w których osoby dotknięte traumą mogłyby nabywać podstawowe umiejętności życiowe oraz uczyć się bardziej przystosowawczych sposobów radzenia sobie w sytuacjach stresowych
 • pomoc w zrozumieniu przyczyn wydarzeń z przeszłości i ich powiązań z trudnościami obecnie doświadczanymi
 • rozpoznanie, wyrażanie i radzenie sobie z uczuciami bólu, strachu, zagubienia, wstydu, winy i złości
 • uczenie się zachowań adaptacyjnych w odpowiedzi na traumę, takich jak asertywność, skuteczne zwracanie się o pomoc, czy w sytuacjach koniecznych - ucieczka
 • Zapoczątkowanie naturalnych procesów psychologicznych takich jak żałoba, żal po stracie i przebaczenie krzywd.

Zapraszam na wstępne konsultacje indywidualne.

Więcej informacji o programie NEST znajduje się na stronie www.nest.org.pl

Mgr Andrzej Miziołek