powrót
 
 
Andrzej Miziołek

Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Ukończyłem studia psychologiczne o specjalizacji psychologia kliniczna i osobowości. Posiadam certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej, a także certyfikat psychoterapeuty w programie terapii grupowej NEST - New Experience for Survivors of Trauma (Nowe doświadczenie dla osób dotkniętych traumą). Ukończyłem szkolenie uprawniające do prowadzenia treningów zastępowania agresji TZA-ART oraz cykl szkoleniowy "Wprowadzenie do systemowej terapii rodzin", prowadzony przez Bogdana de Barbaro.

W 2004 roku pracowałem jako psycholog-stażysta w Szpitalu Warszawa-Śródmieście na oddziale dziennym rehabilitacji psychiatrycznej, oraz w Przychodni Lekarskiej Wojskowej Akademii Technicznej, na oddziale dziennym nerwic i oddziale odwykowym. W 2005 roku rozpocząłem pracę jako psychoterapeuta prowadząc grupę dla osób dotkniętych traumą w programie NEST. W latach 2006-2007 pracowałem jako psycholog rodzinny w dwóch świetlicach socjoterapeutycznych Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom "Gniazdo". Od kwietnia 2006 roku do końca roku 2009 pracowałem w Ośrodku Pomocy Psychologicznej Rodzinie Stowarzyszenia "Aslan" prowadząc psychoterapię indywidualną dla dorosłych i młodzieży, terapię grupową, konsultacje i warsztaty, a także obozy terapeutyczne. W latach 2012-2013 pracowałem jako psychoterapeuta w przychodni przyszpitalnej Instytutu Psychiatrii i Neurologii.

Aktualnie prowadzę terapię indywidualną i grupową dla młodzieży i osób dorosłych doświadczających rozmaitych trudności życiowych, takich jak depresja, kłopoty małżeńskie lub rodzinne, kłopoty w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów, problemy wychowawcze, niskie poczucie własnej wartości i niezadowolenie z życia, zaburzenia snu i jedzenia, zaburzenia lękowe, doświadczenie znaczącej straty osobistej. Swoją pracę poddaję superwizji u Pani mgr Jadwigi Śliwczyńskiej.

Prowadzę również szkolenia w psychoterapii grupowej NEST, oraz superwizję indywidualną jako superwizor-aplikant Stowarzyszenia NEST. Więcej informacji o psychoterapii NEST można znaleźć pod następującym adresem: www.nest-terapia.eu

Kontakt:
Tel. 604 264 338
email: andrzej.miziolek@gmail.com