powrót
 
 
Jolanta Paruszkierwicz

Pediatra, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży.
Ordynator Oddziału Psychiatrii Dziecięcej Nr I w M.C.N.i R. Szpitalu w Józefowie.
Ponad 20 - letnia praktyka lekarska. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem schorzeń m.in. zaburzenia emocjonalne i zachowania, zespoły natręctw, depresja, zaburzenia afektywne, psychotyczne, zespół Aspergera, pomoc dzieciom i młodzieży po próbach samobójczych oraz inne schorzenia/zaburzenia psychiczne wymagające pomocy lekarskiej i terapeutycznej. Współpracuje z zespołem psychologów i psychoterapeutów.
Odbyła szkolenia w zakresie systemowej terapii rodzin, terapii behawioralno poznawczej (CTPB), certyfikat terapii EMDR ( desensytyzacja za pomocą ruchu gałek ocznych).
Ukończyła Helsińską Szkołę Praw Człowieka, co przekłada się na aktywność w obronie praw pacjentów i praw dzieci.
Ukończyła studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej - Zarządzanie i marketing w ochronie zdrowia.
Prowadzi szkolenia dla pedagogów, psychologów, lekarzy.