powrót
 
 
Jolanta Wroniewicz-Czapczyk

Jestem psychologiem. Ukończyłam studia magisterskie o kierunku psychologia kliniczna. Praktykę zdobywałam w Klinice Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Uzupełniając moje przygotowanie do pracy z dziećmi ukończyłam Kurs Pedagogiczny, Kurs Integracji Sensorycznej I stopnia oraz Warsztaty Umiejętności Wychowawczych.

Podnosząc kwalifikacje do pracy terapeutycznej ukończyłam całościowe szkolenie z psychoterapii zintegrowanej organizowane przez Instytut Psychiatrii i Neurologii, atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Zawodowo związana jestem z Oddziałem Psychiatrii Dziecięcej Szpitala w Józefowie.
Pracuję pod superwizją.

W Ośrodku Psychoterapii Aleje:
- pracuję z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym przejawiającymi różne trudności emocjonalne, mającymi zaburzenia psychosomatyczne lub prezentującymi zaburzone wzorce zachowania,
- prowadzę konsultacje o charakterze poradnictwa i psychoedukacji dla rodziców, pomagam im zrozumieć mechanizmy funkcjonowania dziecka, pomagam w poszukiwaniu rozwiązania zaistniałych trudności, pomagam tym, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę, aby lepiej i skuteczniej wspierać swoje dziecko w rozwoju,
- pracuję z osobami dorosłymi przeżywającymi trudne emocje, z dolegliwościami psychosomatycznymi, odczuwającymi dyskomfort w życiu codziennym, próbującymi lepiej poznać i zrozumieć siebie, pomagam w poszukiwaniu rozwiązań zgłaszanych problemów, pomagam w odkrywaniu wiedzy na własny temat i w radzeniu sobie na drodze zmian.

Kontakt:
Tel.: 513 932 262
E-mail: jolanta.czapczyk@gmail.com