powrót
 
 
Marta Pyrgies-Łukowska

Jestem absolwentką psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ukończyłam trzyletnie szkolenie Systemowej Terapii Rodzin przy Fundacji Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Odbyłam czteroletnie całościowe szkolenie z psychoterapii atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Posiadam certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz status superwizora-aplikanta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (lista superwizorów-aplikantów PTP) . Opiekę merytoryczną szkoleniowej pracy superwizorskiej sprawuje Pani prof. Irena Namysłowska.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcji Naukowej Terapii Rodzin PTP. Odbyłam staż w Klinice Nerwic oraz w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. W Ośrodku Aleje prowadzę terapię w nurcie psychodynamicznym i systemowym skierowaną do osób dorosłych, rodzin i par. Swoją pracę poddaję systematycznej superwizji u Pani prof. Ireny Namysłowskiej oraz Pani mgr Hanny Jaworskiej.

Telefon: 601-89-04-04
E-mail: marta.lukowska@gazeta.pl