Oferta

Oferujemy diagnozę problemów emocjonalnych, psychoterapię w różnych formach i podejściach dla osób dorosłych dzieci i młodzieży oraz opiekę psychiatryczną.

Psychoterapia jest metodą leczenia zaburzeń emocjonalnych, poszukiwaniem rozwiązań problemów psychologicznych i osobistych, jest również drogą samopoznania i rozwoju osobistego. Może być odpowiedzią na problemy człowieka w dzisiejszym świecie: pośpiech, presja na osiągnięcia, lęk o pracę / pozycję, wywołujące poczucie zagubienia, niepewności, pustki, osamotnienia. Proces psychoterapii polega na stopniowym odkrywaniu źródeł swoich trudności i wprowadzaniu potrzebnych zmian służących szeroko pojętemu zdrowiu i większej satysfakcji z życia.

Psychoterapia jest procesem budowania coraz lepszego rozumieniu istoty i znaczenia wewnętrznych przeżyć oraz relacji z innymi ludźmi. Odbywa się to dzięki obecności i kompetencjom terapeuty - osoby rozumiejącej i wspierającej, posługującej się swoją wiedzą i doświadczeniem, pomagającej budować połączenia różnych elementów wewnętrznego świata oraz towarzyszącej w poszukiwaniu rozwiązań problemów i dróg rozwoju.

Proponowaną przez nas inną formą rozwoju jest coaching. To proces wsparcia rozwoju klienta w osiągnięciu określonych przez niego celów. Korzystając z własnych zasobów, doświadczeń czy niewykorzystanego potencjału ustala i wdraża on swój plan działania. Coach wspiera i towarzyszy klientowi w jego drodze zmiany.

Proponowane przez nas formy pomocy obejmują:

 • konsultacje psychologiczne
 • konsultacje psychiatryczne
 • psychoterapię indywidualną
 • farmakoterapię
 • terapię rodzin
 • terapię par
 • terapię grupową
 • superwizję

Konsultacja psychologiczna

Obejmuje jedno do czterech spotkań służących rozpoznaniu problemów, z którymi osoba zgłasza się do terapii i zaproponowaniu optymalnej formy pracy terapeutycznej.

Konsultacja psychiatryczna

Jest spotkaniem z lekarzem psychiatrą, które służy postawieniu pacjentowi diagnozy lekarskiej i zaproponowaniu formy dalszego leczenia.

Psychoterapia indywidualna

W trakcie wspólnej pracy pacjent i psychoterapeuta zajmują się pogłębionym rozpoznawaniem przyczyn trudności życiowych pacjenta oraz pracują nad otwarciem drogi do budowania i utrwalania pożądanych zmian. W zależności od rozpoznanych potrzeb pacjenta może być krótkoterminowa (ukierunkowana na rozwiązanie bieżącego problemu) lub długoterminowa (umożliwiająca dotarcie do głębokich źródeł problemów i rozwój osobowości).

Psychoterapia par

Prowadzona jest przez jednego lub dwóch terapeutów, którzy wspólnie z parą odkrywają istotę i źródła problemu w relacji pary. Relacja pary jest w centrum procesu terapeutycznego .Oboje partnerzy maja okazje przedstawić swoją perspektywę i wspólnie z terapeutą pracować nad budowaniem pożądanej zmiany.

Psychoterapia rodzin

Prowadzona jest przez dwóch terapeutów, którzy wspólnie z rodziną z szacunkiem dla perspektywy każdego z jej członków zajmują się pogłębionym rozumieniem trudności rodziny i wprowadzaniem użytecznych zmian.

Superwizja

Jest procesem służącym poszerzaniu rozumienia i optymalizacji procesu psychoterapeutycznego. Może dotyczyć bieżącej trudność w relacji z pacjentem (indywidualnym lub grupowym) lub obejmować cały proces psychoterapeutyczny np. będąc elementem szkolenia.

Coaching

Skierowany jest dla osób chcących poprawić jakość swojego życia osobistego - rodzina, związki, cele, wyzwania. Coaching wspiera również obszar zawodowy - ścieżka kariery, potencjał zawodowy, satysfakcja i wypalenie, relacje w zespole.

Naszą ofertę kierujemy do osób, które:

 • odczuwają lęk, niepokój,
 • czują smutek, przygnębienie, rozpacz,
 • mają trudności z koncentracją, snem,
 • mają poczucie pustki, wyobcowania,
 • nie radzą sobie ze stresem, nadmiernym obciążeniem,
 • przeżywają trudności w relacjach z ludźmi (rodzicami, dziećmi, partnerem, szefem, przyjaciółmi),
 • są zaniepokojeni zachowaniem swoich bliskich - dzieci, współmałżonków, znajomych,
 • cierpią z powodu:
  • - nerwicy,
  • - depresji,
  • - dolegliwości psychosomatycznych,
  • - myśli lub zachowań obsesyjnych,
  • - zaburzeń psychotycznych,
  • - zaburzeń odżywiania,
  • - zaburzeń seksualnych,
  • - uzależnień,
  • - zaburzeń zachowania,
  • - zaburzeń rozwojowych,
  • - trudności szkolnych.