powrót
 
 
Piotr Opałka

Jestem psychoterapeutą i socjologiem.

Ukończyłem studia magisterskie w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim, ze specjalnością w zakresie psychoterapii i rozwiązywania konfliktów oraz kurs psychoterapii przygotowujący do uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Szczególne obszary mojego zainteresowania to: osoby ze schizofrenią, depresją, chorobą afektywną dwubiegunową, systemowa terapia rodzin, terapia par, pomoc w kryzysach egzystencjalnych i wspieranie rozwoju osobistego.

Mam żonę i troje dzieci..

tel.: 0 600 928 524
e-mail: piotropalka@poczta.onet.pl